Listings in ART & KULTURË

Showing 1 of 1 results
Sheshi Skënderbej 1, Tirana 1000, Tiranë, Shqipëria
“Muzeu Historik Kombëtar” synon të nxisë mirëkuptimin dhe vlerësimin e historisë së Shqipërisë tek publiku vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar dhe të inkurajojë dialogun midis qytetarëve, mbi të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen shqiptare.
A është juaj ky Shërbim?