Listings in Të Tjera

Showing 1 of 1 results
Rr. “Barrikadave”,, Tiranë, Shqipëria
Albsig sh.a. është themeluar në vitin 2004 si një shoqëri sigurimi me vendndodhje në Shqipëri. ALBSIG është një shoqëri aksionare me kapital të përbashkët, e regjistruar sipas Ligjit Shqiptar nr.7638, datë 19 nëntor 1992
A është juaj ky Shërbim?